Tontosa tamin’ny antsakany sy andavany ny Zoma 20 Oktobra teo ny fampihofanana ny mpiara miasa ato amin’i Vola Mahasoa momba ny fampiasana ny fitaovana « RuralInvest ».
Naharitra herinandro ny fihofanana. Ny tanjona moa dia ny mba hahafehezan’ny mpihofana rehetra ny fitaovana.
Nohalalinina manokana nandritry ny fihofanana ny lafiny fandalinana momba ny vola; eo ihany koa ny fomba fikajiana ny fampidiram-bola amina tetikasa iray, ny fanombànana ny fandaniana manodidina ny fampiasam-bola amin’izany tetikasa izany ary ny fanombànana ny mety ho fahavelomana tetikasa iray.
Taorian’ny fampihofanana moa dia mbola andrasana amin’ireo mpiofana ny fananganana drafitra fandraharahana isan’olona. Izany no natao mba hampiharana ny fihofanana voaray.