Efa maro no nahazo ny anjarany tamin’ny fisarihana voalohany

Amin’ny 19 desambra indray ny manaraka
Herezo ny fanaovana TAHIRY Hajary Mahasoa fa sady manam-bola mipirina miaraka amin’ny zanany ianao no mbola mety hahazo loka ihany koa
Sady efa akaiky ny fety.

Mety ho ampy anareo mianakavy ve ilay vary 50kg na ilay harona feno sakafo ?
Mahavita izay vitany kosa izany e, mandina ny fety miaraka amin’i VOLA MAHASOA koa dia herezo e

Amin’ny 19 desambra indray ny fotoana eee